Megrendelés menete

A www.magadontul.hu weboldal Könyvrendelés menü alatt kiválasztható a megrendelni kívánt termék.

A Könyvrendelés menü űrlapjának kitöltése nem minősül vásárlásnak.

A megrendelni kívánt termék megvásárlása abban az esetben történik meg, amennyiben az Űrlap kitöltését követően a Terméket nyújtó www.magadontul.hu oldalt üzemeltető írásos tájékoztatója (díjbekérő) alapján a Megrendelő egy egyszeri utalással teljesíti a Termék vételárát, valamint a www.magadontul.hu weboldalt üzemeltető Szolgáltató Magnet Bank 16200223-10027680 számú bankszámláján jóváírásra kerül.

A www.magadontul.hu weboldal üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett számlán történő vételár jóváírását követően 24 órán belül teljesíti a Termék szállítását a Megrendelő Feliratkozása során megadott email címre.

A weboldal tevékenységével, vagy a weboldal által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszt e-mailben szükséges benyújtani az info@magadontul.hu email címre.

A beérkezett panaszra 30 napos válaszadási kötelezettség terheli a www.magadontul.hu weboldal üzemeltetőjét.

Amennyiben a www.magadontul.hu weboldal üzemeltetője a Megrendelő által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni és a Megrendelő részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni a Megrendelő részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az www.magadontul.hu weboldal üzemeltetője köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A www.magadontul.hu weboldal üzemeltetője a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

A Megrendelő panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

Az illetékes Területi Főfelügyelőség melynek elérhetőségei az alábbi linken érhető el:
http://www.nfh.hu/teruleti

Az illetékes Területi Főfelügyelőség melynek elérhetőségei az alábbi linken érhető el:
http://www.nfh.hu/teruleti

Az illetékes Békéltető Testület melynek elérhetőségei az alábbi linken érhető el:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Online vitarendezési platform melynek elérhetősége az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HUhttp://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html