ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az itt meghatározott Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Lőrincz Veronika egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.magadontul.hu honlapon és aloldalain keresztül nyújtott „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozza.


A Szolgáltató:
Név: Lőrincz Veronika
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Zápor utca 16/A
Adószáma: 55308779-1-33
Telefonszám: +36-20-254-2524
Email cím: info@magadontul.hu
Weboldal: www.magadontul.hu
Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200223-10027680

A Megbízó(k):
A Megbízó(k) jelen ÁSZF feltételeit elfogadva a Szolgáltató szolgáltatásait együttesen, vagy külön szolgáltatási körönként igénybe veszi

Szolgáltatás tárgya
Szolgáltató coaching eszközökkel támogatást nyújt Megbízó(k) számára annak életében történő elakadások feloldásában, kitűzött céljai felé vezető út felismerésében, Megbízó(k) egyéni kompetenciáinak, készségeink, képességeinek erősítésében a „Szolgáltató felelőssége” és a „Megbízó(k) felelőssége” című fejezetek figyelembe tartása mellett.

Szolgáltató az általa készített videó, és hanganyag, valamint nyomdai termékek kizárólagos értékesítését végzi Megbízó számára.

Szolgáltatási körök
Jelen szerződési feltételek alapján a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó(k) számára:

– egyéni vagy csoportos coaching
– egyéni vagy páros mediáció
– csoportos workshop lebonyolítása
– videó és hanganyag értékesítése
– Szolgáltató által létrehozott nyomdai termék értékesítése
– Helló stressz! Stressztudatosság coaching® szolgáltatás
– Helló stressz! Stressztudatosság coaching® workshop lebonyolítás szolgáltatás
– Helló stressz! Stressztudatosság coaching® videó és hanganyag értékesítése
– hírlevél küldése feliratkozás útján

Szolgáltató felelősségei
Szolgáltató felelőssége teljes szakmai tudása mellett, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon támogatni Megbízó(k)t a fejlődési folyamatában, tudáskörét folyamatosan bővíteni.

Megbízó(k) által nyújtott információ bizalmas kezelése, azt harmadik félnek át nem nyújthatja

A szolgáltatás lezárását követően köteles törölni minden írott, szerkesztett online és onsite dokumentációt, amely a coaching folyamat során keletkezett. Kivételt képeznek ez alól a Számviteli és Adózási törvényi megfelelés alá tartozó elszámolási dokumentációk, valamint, a www.magadontul.hu weboldalra történő hírlevél, időpontfoglalás és egyéb szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, amelyeket az Adatkezelési tájékoztató részletesen szabályoz.

Szolgáltató kötelessége, hogy a szakmai kompetenciái és törvényi engedélyei alá nem eső szolgáltatásokat nem nyújt, különös tekintettel a pszichoterápiás, orvosi, mentális terápiás tevékenységek körébe tartozó tevékenységekre.

Szolgáltató felelőssége, hogy a Megbízó(k)t a coaching folyamatban kísérje, a megfelelő kérdések és eszközök használatával változásra ösztönözze.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a változásokra irányuló magatartás tényleges betartatásával, nem tűzhet ki célokat Megbízó(k) számára, nem garantálhatja a Megbízó(k) által kitűzött célok sikerességét. Szolgáltató kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatást a coaching normák betartása mellett végzi.

Megbízó(k) felelőssége
Megbízó(k) szabad akarata alapján veszi igénybe a szolgáltatásokat, tudomásul veszi a www.magadontul.hu weboldalon található szolgáltatási árakat.

Megbízó(k) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele alatt teljes mértékben felelős önmaga egészségi és mentális egészségéért.

Megbízó(k) köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a coaching folyamat és a workshop részvétel során, ha terápiás kezelés alatt áll és annak formájáról is, valamint az ezzel kapcsolatos változások fennállásáról.

Megbízó(k) nyilatkozik, hogy legjobb tudomása szerint pszichésen és mentálisan egészséges, valamint, hogy cselekvőképessége és szerződéskötési képessége nem korlátozott.

Megbízó(k) nyilatkozik, hogy elfogadja, miszerint a Szolgáltató a fent megjelölt szolgáltatások nyújtása során a múltban keletkezett elakadások, személyiségbeli változások és sérülések, pszichés tünetek megszűntetésére vagy csökkentésére vonatkozó gyógyító tevékenységeket nem végez és nem végezhet.

Szolgáltatás hatálya
A szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződő felek szabad akarata alapján.

Szolgáltatás létrejötte
Megbízó(k)és Szolgáltató közötti coaching és mediáció szolgáltatások esetében Megbízó(k) a Szolgáltató weboldalán az Időpontfoglalás menüpont alatt található időpontfoglaló rendszeren keresztül történő időpontfoglalásban ráutaló magatartása alapján, valamint a Szolgáltató emailen keresztül történő Visszaigazolását követően jön létre.

Megbízó(k) a Szolgáltató által fenntartott www.magadontul.hu weboldalon valamint közösségi oldalain meghirdetett termékek online megvásárlás útján.

Szolgáltatás díja
Az aktuális árak megtalálhatóak a www.magadontul.hu weboldalon.

Szolgáltatás díjának megfizetése
Coaching és mediáció szolgáltatások esetében a szolgáltatás igénybevételét követően készpénzben, vagy átutalás formájában a Szolgáltató fent megjelölt bankszámlájára.

Workshop szolgáltatás esetében készpénzben a workshop napján, vagy előre utalás formájában a Szolgáltató fent megjelölt bankszámlájára.

Szolgáltató által előállított videó és hanganyag, valamint nyomdai termékek esetében a www.magadontul.hu weboldal értékesítési felületén történő fizetési mód alapján.

Szolgáltatás módosítása
Megbízó a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával díjmentesen lemondhatja. Az ehhez szükséges linket a kapott Visszaigazoló email tartalmazza.

Megbízó a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával díjmentesen módosíthatja. Az ehhez szükséges linket a kapott Visszaigazoló email tartalmazza.

Amennyiben Megbízó 12 órán belüli időtartam alatt lemondja a lefoglalt időpontot, úgy köteles a Szolgáltatás aktuális díjának az 50%-át haladéktalanul átutalni Szolgáltató Magnet Banknál vezetett bankszámlájára.

Szolgáltató a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával lemondhatja, amelyért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Szolgáltató a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával módosíthatja, amelyért kártérítési felelősséggel nem tartozik

Szolgáltatás megszűnése
Megbízó és Szolgáltató közötti szerződés közös megegyezés alapján megszűnhet az alábbiak alapján: Szolgáltató által nyújtott termékek online megvásárlása útján, Megbízó és Szolgáltató közötti közös megállapodás útján, Megbízó részéről, írásban Szolgáltató részéről, írásban.

Kártérítési felelősség kizárása:
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Panaszkezelés
A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@magadontul.hu

Megbízó a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

Fentiekben nem tartalmazó esetekben a mindenkori Polgári Törvénykönyv hatályos