ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az itt meghatározott Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Lőrincz Veronika egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.magadontul.hu honlapon és aloldalain keresztül nyújtott „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozza.


A Szolgáltató:
Név: Lőrincz Veronika
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Zápor utca 16/A
Adószáma: 55308779-1-33
Telefonszám: +36-20-254-2524
Email cím: info@magadontul.hu
Weboldal: www.magadontul.hu / Honlap
Bankszámlaszám: Magnet Bank 16200223-10027680

A Megbízó(k):
A Megbízó(k) – Fogyasztó/Megrendelő – jelen ÁSZF feltételeit elfogadva a Szolgáltató szolgáltatásait együttesen, vagy külön szolgáltatási körönként igénybe vevő, kizárólag magánszemély, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt.

Megrendelő a Honlapon a Szolgáltató által éppen aktuálisan kínált szolgáltatás(ok) és kapcsolódó termék(ek) igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt.

Szolgáltatás tárgya
Szolgáltató coaching eszközökkel támogatást nyújt Megbízó(k) számára annak életében történő elakadások feloldásában, kitűzött céljai felé vezető út felismerésében, Megbízó(k) egyéni kompetenciáinak, készségeink, képességeinek erősítésében a „Szolgáltató felelőssége” és a „Megbízó(k) felelőssége” című fejezetek figyelembe tartása mellett.

Szolgáltató az általa készített videó, és hanganyag, valamint nyomdai termékek kizárólagos értékesítését végzi Megbízó számára.

Szolgáltatási körök
Jelen szerződési feltételek alapján a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó(k) számára:

– egyéni vagy csoportos coaching
– egyéni vagy páros mediáció
– csoportos tréning lebonyolítása
– videó és hanganyag értékesítése
– Szolgáltató által létrehozott nyomdai termék értékesítése
– Helló stressz! Stressztudatosság coaching® szolgáltatás
– Helló stressz! Stressztudatosság coaching® tréning lebonyolítás szolgáltatás
– Helló stressz! Stressztudatosság coaching® videó és hanganyag értékesítése
– hírlevél küldése feliratkozás útján


Megrendelés
Termék megrendelése előzetes regisztrációhoz nem kötött. Termékrendelés kizárólag a www.magadontul.hu weboldalon lehetséges.

Megrendelés a kívánt termék Kosárba helyezésével és a Megrendelés véglegesítésével következik be.

A megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit, vagy egyébként etikátlanul, vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit a Szolgáltatás vagy termék igénybevételéből kizárja.

A Honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A szolgáltatáshoz vagy termékhez járó bónuszt vagy kupont a Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A szolgáltatások, termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Szolgáltató egyeztethessen a Megrendelővel)

Számlázási adatok: Név; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

Kézbesítési adatok, amennyiben a kiszállítási / postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a teljesítés megkezdéséig bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

Kiemelten fontos információ!
Szolgáltató nem nyújt szolgáltatást A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Kata tv.) 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján az Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 31. pontja szerint.

A fent megjelölt törvények alapján Szolgáltató kizárólag magánszemélyek számára nyújt szolgáltatást, termékértékesítést!

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy szolgáltatás vagy Honlapon történő termékértékesítést követően előzetes ellenőrzést végezzen a megrendelésre vonatkozóan az elektronikus számla kiállítása és a pénzügyi teljesítést megelőzően.

Amennyien a megrendelés A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (Kata tv.) 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján az Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 31. pontja szerint nem teljesíthető, úgy Szolgáltató jogosult a megrendelés törlésére.

Szállítás, fizetés
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónál a termék megvásárlására csak futárszolgálattal történő kiszállítással, videó és hanganyag esetében Honlapon történő regisztrációval és hozzáféréssel, banki átutalás útján történő előrefizetés, illetve utánvételes szállítás útján készpénzben vagy bankkártyával van lehetőség. Szolgáltató személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

Szállítás: A fizikai termékeket futárszolgálatok útján szállítjuk ki. A szállítási módok az egyes termékek megrendelésekor a megrendelési űrlapon kerülnek pontosításra.

Szállítási költség: A termék kézbesítése díj ellenében történik, kivéve, ha az adásvételi szerződés mást állapít meg. A termék kézbesítésének költségei (szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatási díj) a Honlapon a termékek mellett kerülnek feltüntetésre. A szállítási / logisztikai költségek a futárszolgálatok és egyes csomagküldő szolgáltatók mindenkor hatályos árlistája szerint kerülnek beszámításra, mely az egyes termékek megrendelésekor a megrendelési űrlapon kerülnek véglegesítésre.

Megrendelő köteles a kiszállítás (vagy a személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Szolgáltató ilyen esetekben a hibás könyvet kicseréli.

Megrendelő jogosult eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet) megadni, melyek valódiságáért Megrendelő tartozik felelősséggel. Ezen adatokat a Szolgáltató az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli.

Szolgáltató felelősségei
Szolgáltató felelőssége teljes szakmai tudása mellett, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon támogatni Megbízó(k)t a fejlődési folyamatában, tudáskörét folyamatosan bővíteni.

Megbízó(k) által nyújtott információ bizalmas kezelése, azt harmadik félnek át nem nyújthatja

A szolgáltatás lezárását követően köteles törölni minden írott, szerkesztett online és onsite dokumentációt, amely a szolgáltatások során keletkezett. Kivételt képeznek ez alól a Számviteli és Adózási törvényi megfelelés alá tartozó elszámolási dokumentációk, valamint, a Honlapon történő hírlevél, időpontfoglalás és egyéb szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, amelyeket az Adatkezelési tájékoztató részletesen szabályoz.

Szolgáltató kötelessége, hogy a szakmai kompetenciái és törvényi engedélyei alá nem eső szolgáltatásokat nem nyújt, különös tekintettel a pszichoterápiás, orvosi, mentális terápiás tevékenységek körébe tartozó tevékenységekre.

Szolgáltató felelőssége, hogy a Megbízó(k)t a coaching, mediáció és tréning folyamatban kísérje, a megfelelő kérdések és eszközök használatával változásra ösztönözze.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a változásokra irányuló magatartás tényleges betartatásával, nem tűzhet ki célokat Megbízó(k) számára, nem garantálhatja a Megbízó(k) által kitűzött célok sikerességét. Szolgáltató kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatást a coaching normák betartása mellett végzi.

Megbízó(k) felelőssége
Megbízó(k) szabad akarata alapján veszi igénybe a szolgáltatásokat, tudomásul veszi a Honlapon található szolgáltatási árakat.

Megbízó(k) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele alatt teljes mértékben felelős önmaga testi, pszichés és mentális egészségéért.

Megbízó(k) köteles tájékoztatni a Szolgáltatót a coaching folyamat és a tréning részvétel során, ha terápiás kezelés alatt áll és annak formájáról is, valamint az ezzel kapcsolatos változások fennállásáról.

Megbízó(k) nyilatkozik, hogy legjobb tudomása szerint pszichésen és mentálisan egészséges, valamint, hogy cselekvőképessége és szerződéskötési képessége nem korlátozott.

Megbízó(k) nyilatkozik, hogy elfogadja, miszerint a Szolgáltató a fent megjelölt szolgáltatások nyújtása során a múltban keletkezett elakadások, személyiségbeli változások és sérülések, pszichés tünetek megszűntetésére vagy csökkentésére vonatkozó gyógyító tevékenységeket nem végez és nem végezhet.

Szolgáltatás hatálya
A szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződő felek szabad akarata alapján.

Szolgáltatás létrejötte
Megbízó(k)és Szolgáltató közötti coaching és mediáció szolgáltatások esetében Megbízó(k) a Szolgáltató weboldalán az Időpontfoglalás menüpont alatt található időpontfoglaló rendszeren keresztül történő időpontfoglalásban ráutaló magatartása alapján, valamint a Szolgáltató emailen keresztül történő Visszaigazolását követően jön létre.

Megbízó(k) a Szolgáltató által fenntartott Honlapon, valamint közösségi oldalain meghirdetett termékek online megvásárlás útján a Megrendelés című pontban foglaltak alapján.

Szolgáltatás díja
Az aktuális szolgáltatási és termék árak megtalálhatóak a www.magadontul.hu weboldalon.

Szolgáltatás díjának megfizetése
Coaching és mediáció szolgáltatások esetében a szolgáltatás igénybevételét követően készpénzben, vagy átutalás formájában a Szolgáltató fent megjelölt bankszámlájára vagy Szolgáltató által megküldött számla alapján bankkártyás fizetés útján.

Megrendelő Tudomásul veszi, hogy a(z) Lőrincz Veronika adatkezelő által a(z) www.magadontul.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím, szállítási cím, email cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Megrendelő Tudomásul veszi, hogy a(z) Lőrincz Veronika adatkezelő által a(z) www.magadontul.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Billingo Technologies Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, email cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Billingo Technologies Zrt. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Tréning szolgáltatás esetében a befizetési határidő a tréninget megelőző 3 munkanap, előre utalás formájában a Szolgáltató fent megjelölt bankszámlájára, vagy a www.magadontul.hu/ Termékek weboldalon történő bankkártyás fizetés útján.

Szolgáltató által előállított videó és hanganyag, valamint nyomdai termékek esetében a Honlap értékesítési felületén történő fizetési mód alapján a Megrendelés című pontban foglaltak alapján.

Megbízó elfogadja, hogy vásárlásairól, szolgáltatás igénybevételéről minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre.

Szolgáltatás módosítása
Megbízó a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával díjmentesen lemondhatja. Az ehhez szükséges linket a kapott Visszaigazoló email tartalmazza.

Megbízó a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával díjmentesen módosíthatja. Az ehhez szükséges linket a kapott Visszaigazoló email tartalmazza.

Amennyiben Megbízó 12 órán belüli időtartam alatt lemondja a lefoglalt időpontot, úgy köteles a Szolgáltatás aktuális díjának az 50%-át haladéktalanul átutalni Szolgáltató Magnet Banknál vezetett bankszámlájára. bankszámlájára.

Szolgáltató a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával lemondhatja, amelyért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Szolgáltató a korábban lefoglalt időpontot az időpont megkezdése előtt 12 órával módosíthatja, amelyért kártérítési felelősséggel nem tartozik

Szolgáltatás visszavásárlása/Elállás, felmondás
Szolgáltató pénzvisszatérítési garanciát nyújt a digitális termékek esetében. Erre való igényét Megrendelő az info@magadontul.hu email címen írásban jelezheti és a vásárlás napjától számított 14. nap 23:59-ig jelezze, hogy visszatérítést szeretne. Visszatérítést követően Megrendelő vásárlási fiókja törlésre kerül.

A 45/2014. (II. 26.) A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól című Kormányrendelet alapján internetes vásárlás esetén a Fogyasztót megilleti a 14 naptári napos indokolás nélküli elállási jog. Erre való igényét Megrendelő az info@magadontul.hu email címen írásban jelezheti.

Tekintve, hogy Szolgáltató a digitális termékek esetében 14 napos pénzvisszatérítési garanciát nyújt, így hivatkozott 14 napos elállási jog kizárólag a www.magadontul.hu weboldalon értékesített nyomtatott termékekre vonatkozik.

A 45/2014. kormányrendelet 25. §-a alapján a Fogyasztó a “termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel”.

Szolgáltató nem köteles az árut visszavenni és annak ellenértékét visszatéríteni Fogyasztó/Megbízó számára, amennyiben az áru állagában és minőségében jelentős értékcsökkenés következett be.

Ha a Fogyasztó/Megrendelő a 45/2014. kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó/Megrendelő kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Megbízót egyéni coaching, egyéni mediáció, páros mediáció és stressztudatosság tréning esetében ellálási jog és a pénzvisszafizetési garancia nem illeti meg, amennyiben a szolgáltatásokat igénybe vette.

Amennyiben Megbízó a fentiek alapján időpontot foglalt bármely szolgáltatásra és annak szolgáltatási díját előre megfizette, úgy a Szolgáltatás módosítása pont értelmében 12 órával a lefoglalt időpont előtt írásban kérheti a befizetett díj visszafizetését. 12 órán belül Szolgáltató nem köteles a befizetett díj visszatérítésére, ugyanakkor, Megbízó részére lehetőséget nyújt másik időpont foglalására a befizetett díj ellenében.

Tréning esetében ha a résztvevők száma nem haladja meg a 3 főt, úgy a tréning nem kerül megrendezésre. Ebben az esetben Szolgáltató a tréning napját megelőző 2 munkanapon belül írásban felveszi Megrendelővel a kapcsolatot. Szolgáltató lehetőséget biztosít másik tréning időpontra történő átjelentkezésre, vagy Megrendelő írásos kérése alapján a részvételi díjat 2 munkanapon belül visszautalja Megrendelő számára.

Nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

Szolgáltató a Fogyasztónak/Megbízónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

Minden más, fent nem részletezett esetben a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései mérvadóak.

Kellékszavatosság, termékszavatosság
Kellékszavatosság:

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Szolgáltatónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Honlapon igénybe vehető szolgáltatást és a Honlapokon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.

Szolgáltató kijelenti, hogy valamennyi a Honlapon elhelyezett tartalom (poszt, cikk, videó, tanács, tipp stb formában) adaptálása és felhasználása kizárólag a Megrendelő (látogató) egyéni döntése és felelőssége.

Szolgáltató szintén kijelenti, hogy nem vállal felelősséget:

– olyan működési hibák esetén, amelyek meggátolják a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató Honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, továbbá a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért,

– Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása, továbbá áramkimaradás miatt felmerült esetleges károkért;

– a Simple Pay, Billingó vagy egyéb banki szolgáltatás, a Szállítási fuvarozó cégnél fennálló, illetve a Facebook működésében bekövetkező hibáért, akadozásért, a csatlakozás megszakadásáért vagy időközben történő leállásáért és az ebből eredő károkért;

– mindazon károkért, amelyek a Honlapokon elhelyezett anyagok, reklámok egyéni adaptálásából származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, továbbá a Szolgáltató termékeinek a Megrendelő által történő egyéni adaptálásáért, eredményéért, az azokból bekövetkező károkért;

– a Szolgáltatón kívül álló egyéb okra visszavezethető hibákért, károkért, esetleges vis maiorért.

A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a felek között létrejövő szerződéssel vagy a Honlapokon igénybe vehető szolgáltatással, annak felhasználásával, illetve felhasználásának elmaradásával.

Szavatossági igény érvényesítési határidő: Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős Ugyanakkor felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Megrendelő szavatossági igényét az info@magadontul.hu email címen írásban jelezheti.

Igénybejelentés (reklamáció) minimális tartalma:
– Megrendelő neve,
– Megrendelő címe;
– termék megnevezése,
– vételár;
– vásárlás időpontja;
– hiba bejelentésének időpontja;
– hiba leírása;
– Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény;
– termék, szolgáltatás vonatkozásában kapott számla vagy nyugta megléte és Szolgáltatónak történő bemutatása.


Szolgáltatás megszűnése
Megbízó és Szolgáltató közötti szerződés közös megegyezés alapján megszűnhet az alábbiak alapján:
Szolgáltató által nyújtott termékek sikeres, teljesített online megvásárlása útján, Megbízó és Szolgáltató közötti közös megállapodás útján, Megbízó részéről, írásban Szolgáltató részéről, írásban.

Kártérítési felelősség kizárása:
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Jogi nyilatkozat
Honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. internetes tartalom, szöveg, kép, design, animált fénykép, illusztráció, program, hang, grafikai elemek, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A Honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a Honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása, sajátjaként történő feltüntetése, termék viszonteladása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Lőrincz Veronika nevét, valamint a Honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a Honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel Honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket von maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA / nap, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint, valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.


Panaszkezelés
A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@magadontul.hu

Megbízó a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

Fentiekben nem tartalmazó esetekben a mindenkori Polgári Törvénykönyv hatályos

Ismerd meg a Stressztudatosság módszer alapjait és nézz bele a Kezdő csomagba!

Szerezd meg most a Kezdő csomagot, mindössze

3.990 forintért

KATTINTS IDE

This will close in 0 seconds